Місія та завдання

logo ua

Наша стратегическая цель - переход сферы ЖКХ на рыночные отношения

Місія та завдання

Вирішення завдань з модернізації житлово-комунального господарства (ЖКГ) вимагає системного підходу та консолідації зусиль держави, суб'єктів галузі та експертів.

Існуючі Асоціації захищають інтереси представників певного сектору ЖКГ. Громадська робота проводиться ними небезуспішно, але, на жаль, лише в рамках окремих секторів , а не сфери ЖКГ і будівництва в цілому. Органи державної влади, взаємодіючи з такими Асоціаціями, загалом,не можуть виступати єдиним майданчиком діалогу у випадку, якщо виникають міжсекторальні конфлікти інтересів.

Комітет ТПП України з питань підприємництва у сфері житлового і комунального господарства (далі - комітет)  володіє потенціалом не тільки для пошуку компромісних рішень , але і для вироблення та просування єдиної політики за допомогою консолідації зусиль всіх зацікавлених сторін.

Місія Комітету - розвиток підприємництва у сфері житлового і комунального господарства.

Стратегічна мета комітету - перехід сфери ЖКГ на ринкові відносини.

Завдання комітету:

- розробка і впровадження ефективної моделі регулювання правовідносин у ЖКГ;

- консолідація зусиль асоціацій (спілок) та інших суб'єктів ЖКГ;

- взаємодія з органами державної влади;

- експертиза проектів і діючих нормативно-правових актів у сфері ЖКГ;

- вироблення і внесення консолідованих пропозицій щодо вдосконалення НПА до відповідних органів з питань ЖКГ;

- проведення семінарів, конференцій, нарад, виставок, у тому числі і міжнародних;

- сприяння розвитку зовнішньоекономічного співробітництва суб'єктів ЖКГ;

- надання членам ТПП України правової, консультативної та інформаційної підтримки.